Brandbu og Tingelstad Almenning har fått dekket sitt behov innen digital markedsføring

Ved bruk av Digitalpakken har Brandbu og Tingelstad Almenning blitt synlige på Google med god informasjon for de som søker på dem. Samarbeidet har skapt en god relasjon mellom Mint Media og Brandbu og Tingelstad Almenning.

Brandbu og Tingelstad Almenning eies av hele 575 allmennings berettige eiendommer med bruksrett i allmenningen. De kan blant annet hjelpe med solrike naturtomter og vegavgift. Brandbu og Tingelstad Almenning eier og vedlikeholder flere kilometer med skogsbilveier. Allmenningen er også engasjert i trelastproduksjon gjennom medeierskap i sagbruks- og høvleribedriften Gausdal Bruvoll SA, som foredler 250.000 m3 tømmer pr. år.

Mint Media og Brandbu og Tingelstad Almenning startet sitt samarbeid i 2015, og har i en årrekke opprettholdt et godt samarbeid. Vi har hjulpet med tilstedeværelsen på Google og hatt medierådgivning som har ført til at vi sammen har spart kostnader hvor vi så det var mulig.

Kundens behov

Brandbu og Tingelstad Almenning synes det er viktig at de er synlig på Google med god informasjon for mennesker som søker på dem. Det å ha en god tilstedeværelse på Google er svært viktig for å skape gode resultater. Ved bruk av Digitalpakken kunne samarbeidet med Mint Media sørge for at Brandbu og Tingelstad Almenning sitt behov ble utfylt med bruk av enkle løsninger.

«Brandbu og Tingelstad Almenning har samarbeidet med Mint Media i en årrekke. Samarbeidet har vært til stor nytte for oss i en nytte/kost vurdering av hvilke oppslagsider som vi skal knytte oss opp til, og hvordan vi skal profilere oss på sidene. Samarbeidet med Mint Media gitt oss en betydelig besparelse i tid og penger vedrørende dette.»Lars Olav Jensen Almenningsbestyrer, Brandbu og Tingelstad Almenning
Bilde av Brandbu Og Tingelstad Almenning Google Profil

Våre tjenester

Animasjon av digitalpakken

Digitalpakken

Få kontroll på bedriftens tilstedeværelse på Internett.

Løsning

I Medierådgivning tok vi en god gjennomgang med Brandbu og Tingelstad Almenning for å kartlegge deres behov og sørge for at markedsplanen var tilpasset deres behov. Etter å ha kartlagt behov og nytteverdi, kom vi med våre anbefalinger til hvor de kunne investere penger for å få flest mulig brukertall og få mest mulig informasjon tilgjengelig for alle som søker på Brandbu og Tingelstad Almenning.

Løsningen ble å kutte ut unødvendige kostnader, sørge for at markedsbudsjettet ble brukt på de rette stedene for annonsering og ligge tilgjengelig på plattformer som blir mest brukt av mennesker. Ved å ha en god strategisk markedsplan sørger dette for at man ikke kaster penger ut vinduet og at penger brukt på markedsføring faktisk gir nytteverdi.

Ved hjelp av tjenesten Digitalpakken sørget vi for at Brandbu og Tingelstad Almenning sin oppføring ble optimalisert etter krav og retningslinjer. Gjennom et godt samarbeid er vi alltid oppdatert på informasjon og sørger mennesker som søker på Brandbu og Tingelstad Almenning alltid har god tilgang til tjenester, åpningstider, Corona informasjon etc. Ved å ha denne informasjonen lett tilgjengelig for kunder og mulige kunder sørger dette for at det alltid er en rød tråd gjennom informasjonsflyten.

Ønsker du en gratis konsultasjon? ☕️

Nyheter