Mint Media hjelper Krogh Optikk med synlighet på Google

Gjennom tett oppfølging og detaljarbeid med 19 forskjellige Google profiler har trafikken i form av klikk, eksponeringer og interessehandlinger skutt i været for Krogh Optikk. 87% av trafikken består av personer som finner frem gjennom «oppdagelse». Oppdagelse defineres av Google som; «Kunder som har funnet oppføringen din ved å søke etter en kategori, et produkt eller en tjeneste». Spesielt denne parameteren har hatt en markant økning under Mint Medias administrasjon.

Visninger pr måned

+80 000

Oppdagelse

87%

Interessehandlinger

+2000

Kundens behov

Da Krogh Optikk kom i kontakt med Mint Media ble det presentert at de hadde et ønske om å få ryddet opp i bedriftsoppføringene de hadde ute på Google. De opplevde at det var utfordrende å få oversikt.

Det er viktig for Krogh Optikk å være synlig. Det er på nett folk i dag orienterer seg. Det å ha god synlighet i de ulike medieflatene generelt, det er viktig, så der må vi rett og slett være på hugget hele tiden.

Anne Krogh Ankerstad, markedssjef i Krogh Optikk

Krogh Optikk var på jakt etter et selskap som kunne rydde opp i uoversiktligheten, gi profesjonelle råd, tilby tett oppfølging og være tilgjengelig slik at de alltid hadde noen å henvende seg til når informasjon og opplysninger på Google måtte oppdateres. For Krogh Optikk handlet det i bunn og grunn om å finne en aktør som kunne jobbe koordinert og effektivt med deres ulike oppføringer av Google My Business.

Mint Media har hjulpet oss med å få et profesjonelt ansikt utad på Google. De gir oss god oppfølging, jobber proaktivt og oppdaterer oss på nye utvidelser av tjenesten vi har hos dem

Anne Krogh Ankerstad, markedssjef i Krogh Optikk

Løsning

Krogh Optikk har en sterk merkevare i bransjen. Denne fikk Mint Media i oppgave å ivareta ved å skape en lik markedsstruktur for de ulike bedriftsoppføringene, men samtidig la enkeltenhetene beholde sin særegenhet.

Det ble foretatt flere analyser i forbindelse med hvordan Mint Media kunne bruke det redaksjonelle innholdet kunden hadde tilgjengelig på best mulig måte. Ettersom Google har strenge retningslinjer i forhold til hva de anser som relevant innhold var det essensielt å hente ut Krogh Optikk sine største interessevekkere og styrker av dette.

Strategien var å skape best mulig digital tilstedeværelse, samtidig som det skulle foreligge et appellerende og moderne uttrykk ut mot kundene. Det ble løpende jobbet med relevant innhold i form av over 1000 forskjellige innlegg bestående av tekst og bilder fordelt utover disse 19 forskjellige bedriftsprofilene.   

Mint Media jobber til daglig proaktivt for å sørge for at Krogh Optikk ligger foran i bransjen. Krogh Optikk kommuniserer mye med kundene sine gjennom digitale verktøy, og gjennom tett oppfølging fra Mint Media er bedriftsoppføringene oppdatert med siste nytt fra selskapet – til enhver tid.

Ønsker du en gratis konsultasjon? ☕️