Growth Hacking - en metode for smart og effektiv vekst

Skrevet av: Erling Aalvik – 22.10.2020

Flere av verdens største tech-selskaper bruker Growth Hacking for å skape vekst, og mange nykommere følger etter. Growth hacking er en prosess hvor man fokuserer på å eksperimentere for å finne de smarteste og mest effektive metodene for å skape vekst i en virksomhet. Disse eksperimentene involverer ikke bare markedsføring, men kan også brukes i andre deler av virksomheten som blant annet produktutvikling og salg. Denne måten å jobbe på er spesielt tilpasset nyoppstartede bedrifter med begrenset økonomi og få ressurser.

Hvordan fungerer Growth Hacking?

Growth Hacking er datadrevet markedsføring som baserer seg på hyppig eksperimenterering av kampanjer og markedsstrategier. Datadrevet markedsføring vil si at man tester, samler og analyserer data basert kundens digitale atferd, og deretter tar i bruk denne kunnskapen i markedsføringen. Man må kontinuerlig kjøre hypotesetester på tvers av hele kundereisen og analysere resultatene for å finne ut hvor man skal treffe målgruppen med rett budskap til rett tid.

Bilde av en illustrasjon av sikkerhet i databasen

Bedrifter med strenge og detaljerte markedsplaner og strategier, kan bremse arbeidsprosesser som Growth Hacking. Bedrifters kultur og styringsprosesser kan derfor være avgjørende for å få gjennomført prosessene. Tradisjonelle bedrifter kan ha arbeidsprosesser som er så innarbeidet at det kan bli vanskelig å få Growth Hacking til å fungere. Det er derfor viktig å skjønne hvilke «up-side» Growth Hacking kan gi bedriften. For å få Growth Hacking til å fungere, er det viktig å gi den plass, og kanskje la den spille på andre toner enn det organisasjonen vanligvis gjør.

Våre tjenester

Animasjon av digitalpakken

Digitalpakken

Få kontroll på bedriftens tilstedeværelse på Internett.

Hvem bruker Growth Hacking?

Vi kan liste opp flere av de største tech-selskapene i verden, alle bruker Growth Hacking. Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon, har uttalt at Amazon er et resultat av all testingen de gjennomfører. Facebook, Spotify og Google er andre bedrifter som aktivt bruker Growth Hacking. De kjennetegnes ved at de aldri hviler, de ser hele tiden fremover og er med på å skape utvikling. Finnes det nye metoder? Hvordan tenker og handler vi som forbrukere? Og hvordan kommunisere man best til neste generasjon?, er spørsmål disse selskapene jobber kontinuerlig med.

52% av Forbes 500 selskapene er borte etter 15 år, og de nye selskapene kjennetegnes ved at de vokser raskt gjennom bruk av Growth Hacking. I dag må man være fremoverlent og innovativ for å overleve. Man er avhengig av å kunne snu seg rundt raskt og være endringsvillig. Man bør hylle de som tørr å feile og ikke vegrer seg for å hoppe ut i det ukjente. Ser man til Norge og norske selskaper, har mange mye å lære av de som er gode på Growth Hacking. Prosessene er ofte for omfattende og forankringsjobben i store selskaper er tidkrevende. Dette kan føre til at startups og små gründerbedriften raskt kan gjøre det bra og ta markeder ved å aktivt bruke Growth Hacking. Teste, prøve og feile – kundeinnsikt er makt i dagens samfunn.

Tips på veien til deg som skal utvikle en Growth Hacking tankegang:

  • Utvikling – Verden er stadig i forandring. For å være aktuell med de beste verktøyene, må man henge med i utviklingen og gjerne tørre å tenke noen steg lenger frem.
  • Nysgjerrighet – Vær nysgjerrig på verden rundt deg, på konkurrenter og hva de store selskapene rundt om i verden gjør.
  • Test, feil og lær – Testing og feiling er nødvendig for å komme frem til de beste løsningene. Jo mer man tester, jo mer lærer man1.
  • Dokumenter og evaluer – Man lærer mye av å evaluere prosessen underveis. Dokumentasjon vil sikre fremdrift og utvikling.

Kundecaser