OKR – strategisk og effektiv måloppnåelse

Skrevet av: Erling Aalvik – 03.11.2020

OKR er et enkelt målstyringsverktøy som er lite utbredt i Norge, men brukes av verdens mest vellykkede bedrifter. Styringsverktøyet brukes til å sette og følge opp målsettinger strategisk og effektivt. Det hjelper bedrifter med å holde fokus og jobbe med de riktige arbeidsoppgavene til enhver tid. Det bidrar også til bedre internkommunikasjon og en felles forståelse blant de ansatte for hva bedriften ønsker å oppnå.

Bilde av en illustrasjon av Objective Key Result

Hvordan bruker du OKR?

OKR står for Objective and Key Results og skal gi deg svar på to ting:

1. Objective (heretter mål): Hva ønsker du å oppnå? – Det overordnede målet.
2. Key Results (heretter delmål): Hvordan har du tenkt til å klare det? – Delmål.

Hvordan drar du best nytte av OKR? Før du setter opp målet og tenker hvordan du skal komme dit du ønsker, er det et element som er vesentlig.

Hvorfor? : Hvorfor er det viktig for deg å oppnå dette? – Formålet med hvorfor du vil komme dit du ønsker. 

Våre tjenester

Animasjon av visuell identitet

Visuell identitet

Ved hjelp av en helhetlig visuell identitet og gjennomført bruk sikrer vi at bedriften din har kommunikasjon som er gjenkjennelig og helhetlig

Vær ambisiøs når du setter deg mål

I boken «Measure what matters» av John Doerr, kommer det frem tre hovedingredienser for hvordan du bør implementerer OKR:

1. Velg et dumdristig mål

Når du velger ett mål, må du sørge for at det er riktig for hele bedriften. Setter du målet urealistisk høyt kan det føre til at de ansatte ikke tror det er gjennomførbart og mister motivasjonen. Setter du målet for lavt, går du glipp av eventuelle fordeler og muligheter som du kunne fått ved høyere ambisjoner. Du bør derfor sette et passe ambisiøst mål som er inspirerende og konkret, og som de ansatte i bedriften din tror er mulig å oppnå. Selv om du kanskje ikke oppnår det, vil du likevel oppnå langt mer enn om du ikke hadde valgt riktig mål eller om ikke hadde valgt noe mål i det hele tatt.

«If you sets your goals to ridiculously high and It’s a failure, you will fail above everyone else’s success»

James Cameron

2. Kvalitative og kvantitative delmål

Key results er delmål på veien. De forteller deg hvordan du skal oppnå det overordnede målet og indikerer om du er på riktig vei. Du bør ha 3-5 delmål for hvert hovedmål, og helst en miks av kvalitative og kvantitative delmål. Gode delmål bør ifølge John Doerr være SMART-mål; spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbundet. Det vil derfor være enklere å vite når du har oppnådd delmålene.

3. Måling av resultater

For å kontrollere at du er på riktig vei mot å nå målet, er det viktig å evaluere delmålene jevnlig underveis. Dette kan enkelt gjøres ved å sette en karakter på hvert delmål som representerer hvor nær du er å gjennomføre delmålet. Her kan du enten sette en score fra 1-10, prosentvis eller grønt – gult – rødt. Dersom du ligger på 70-90%, bør du fortsette i samme spor. Ligger du på 30-70%, bør du legge en reserveplan. Ligger du på 0-30%, bør du ta i bruk reserveplanen og retter opp i problemene eller bytter ut gjeldende delmål. Oppnår du stadig 100% på delmålene, har du mest sannsynlig satt målene for lavt. Ideelt sett bør delmålene være utfordrende nok til at du aldri oppnår 100%, men at du likevel gjør store fremskritt.

Positive effekter av OKR

Det er flere grunner til at man bør ta i bruk OKR. Her er noen av dem:

  • Bedre struktur
  • Strategien til bedriften blir tydelig
  • Ansatte vil lettere forstå hva som er viktig, som igjen gir mening til jobben de gjør
  • Øker engasjement, fokus og gjennomføringskraft hos de ansatte
  • Ansatte vil alltid vite hvordan de ligger an i forhold til målene

Kundecaser