Mint Media og Gimle Basket samarbeider om et bedre aktivitetstilbud for barn!

Gimle Basketballklubb ble startet i 1972, og har som en av de få klubbene i Norge sin helt egne hall. Her tilbyr klubben basketball til barn, unge og voksne – fra barnehage via elitelag til old boys.

For et års tid tilbake innledet Mint Media og Gimle Basket et samarbeid med et felles fokus – nettopp å bidra til et bedre aktivitetstilbud for barn og ungdom i Årstad bydel her i Bergen. For Gimle Basket er det viktig at det er kort avstand fra de yngre medlemmene i klubben til elitespillerne – derfor er rekruttering av unge spillere en del av ryggraden i Gimle Basket.

Støtten vi får fra Mint Media gjør at vi kan senke terskelen for mange barn og unge i området for å ta del i organisert idrett. Bydelen vår er blant de mest utsatte i hele Norge, og vi som klubb ønsker å være synlige i vårt nærmiljø.

Frederik Lelles Gnatt, daglig leder i Gimle Basket.

Sponsede midler øremerket til tre saker.

Som en del av samarbeidet vil Mint Medias økonomiske bidrag øremerkes til noen spesifikke tiltak og prosjekter som utføres i regi av Gimle Baskets ildsjeler og elitespillere. Elitespillerne er sentral i alle ungdomsprosjekter da de skal være gode rollemodeller. Mint Medias økonomiske bidrag er øremerket til følgende tre prosjekter:

Åpen hall-prosjekt – Gimle Basket har ukentlig og gjennom hele skoleåret åpen hall med gratistrening for barn og unge i nærområdet. Trenere er spillere fra elitelag. På denne måten håper Gimle Basket at flere barn og unge oppdager basketball, og får en tilknytning til den trygge arenaen som Gimlehallen skal være.

Gratis inngang på elitekamper – Ved å invitere barn under 14 år til kamper håper Gimle Basket å kunne bidra til at disse yngre kan få forbilder og helter fra deres elitelag. Det å ha helter på elitelaget kan være motiverende både for å trene, men også for å ta gode valg.

Miniturnering – Hvert år arrangerer Gimle minibasketturneringer etter sesongen er over for de yngre lagene. Dette er kostnadsfritt for lagene og drives av klubbens elitespillere. Disse turneringene er i hovedsak for Gimles egne, yngre lag – men også lag fra andre klubber blir invitert.

Det aller viktigste for oss er at Gimlehallen blir en trygg og positiv arena for barn og unge i nærmiljøet, og støtten fra Mint Media er med å gjøre dette mulig.

Frederik Lelles Gnatt, daglig leder i Gimle Basket.

Idrettsglede og samhold.

Vi i Mint Media er stolt av det samarbeidet vi har med Gimle Basket – og at man på denne måten kan være med som en positiv påvirkningskraft ut mot barn og unge. Vi håper at vi med dette samarbeidet kan skape idrettsglede og samhold blant lokal ungdom. Vi ser frem til å samarbeide med Gimle Basket i årene fremover.